Informacje na temat zagrożeń stwarzanych podczas wypalania nieużytków.

Informacje w związku ze zgłoszeniami wystąpienia zagrożeń od rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych.

Informacje na temat zagrożeń powodziowych

Informacje dotyczące dróg pożarowych

Informacje na temat zagrożeń podczas burz, suszy, upałów i mrozów

Informacje w związku z zagrożeniami stwarzanymi przez tlenek węgla- "Czad - cichy zabójca"

Informacje w związku ze zgłoszeniami dotyczącymi zlegającym na dachach śniegiem i soplami

 

Informacje na temat jednolitego numerem alarmowego 112 obowiązującego na terenie całej Unii Europejskiej:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej informuję, że istnieje możliwość nieodpłatnego udostępniania aktów prawnych i normatywnych zawartych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim w formie elektronicznej do powszechnego wglądu w godzinach pracy komendy (7:30-15:30) korzystając z udostępnionych powszechnie stron: