Państwowa Straż Pożarna

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu

Szkoły Pożarnicze

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie

Centralna Szkoła PSP w Częstochowie

Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie

Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu

Szkoła Podoficerów PSP w Bydgoszczy

Komendy Powiatowe i Miejskie PSP Województwa Dolnośląskiego

w przygotowaniu

Ochotnicze Straże Pożarne

w przygotowaniu

Samorządy Powiatu Milickiego

Starostwo Powiatowe w Miliczu

Urząd Gminy Milicz

Urząd Gminy Cieszków

Urząd Gminy Krośnice

Rządowe

Prezydent RP
Rada Ministrów RP
Sejm RP
Senat RP
Trybunał Konstytucyjny RP
Centrum Informacyjne Rządu
Główny Urząd Statystyczny
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Archiwa Państwowe
Służba Celna RP
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Ministerstwo Finansów RP
Ministerstwo Obrony Narodowej RP
Ministerstwo Sprawiedliwości RP
Sąd Najwyższy RP