WYTYCZNE połączenia urządzeń sygnalizacyjno–alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej.