29 maja na terenie zalewu milickiego odbyły się niezapowiedziane ćwiczenia z zakresu działań przeciwpowodziowych, w których obok strażaków z naszego terenu uczestniczyły również zastępy z powiatu oleśnickiego i oławskiego. Ćwiczenie odbyło się w ramach trzech epizodów: przepompowywania wody pompami dużej wydajności, umacniania wałów workami z piaskiem oraz ewakuacji osób z terenów zalanych. Po zakończonych ćwiczenia strażacy udali się na posiłek regeneracyjny w pobliskiej pierogarni.