Na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu otwarto jedenasta w województwie dolnośląskim sale edukacyjną "Mały Strażak". W sali prowadzone będą zajęcia edukacyjne dzieci i młodzieży z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa: wzywania pomocy przez numery alarmowe, udzielanie pierwszej pomocy, zagrożenia stwarzane przez czad, bezpieczny wypoczynek nad wodą, użycie gaśnic i hydrantów oraz przybliżenia służby strażaka. Wszystko to w formule "uczyć bawiąc". Na uroczystość przybyli między innymi Zastępca Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Piotr Grzyb, przedstawiciele lokalnych samorządów oraz placówek edukacyjnych ze starostą milickim Sławomirem Strzeleckim na czele oraz przedstawiciele biura poselskiego Pani europoseł Beaty Kempy, Policji nadleśnictwa Milicz oraz grupa milickich przedszkolaków dla których odbyły się pokazowe zajęcia. Poświęcenia sali dokonał kapelan milickich strażaków ks. Bogdan Buryła. Projekt zrealizowano dzięki wsparciu Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz lokalnym samorządom i instytucją: Starostwo Powiatowe w Miliczu, Gmina Krośnice, Gmina Cieszków, Nadleśnictwo Milicz i Nadleśnictwo Lubin, Bank Spółdzielczy w Miliczu.